Croeso | Welcome

Diolch am alw heibio safle wê newydd Pianos Cymru. Pwrpas y safle hon yw rhoi gwybodaeth, hanes a blas o stoc o bianos digidol, grand ac upright sydd gan Pianos Cymru i'w gynnig. Lleolir Pianos Cymru ym Mhorthmadog, gogledd Cymru a gyd 32 o flynyddoedd yn y busnes, mae gennym y gwybodaeth, profiad a stoc er mwyn dod o hyd i'r biano perffaith i chi. 

Thank you for stopping by Piano Cymru's new website. The purpose of this website is to provide information, history and a taste of the extensive piano stock of upright, grand and digital pianos that we have available. Pianos Cymru is located in Porthmadog, North Wales and with over 32 years in the business we've got the expertise, experience and stock to ensure that we're able to match you to your perfect piano.